Zostaw nam swoje CV
 
 

Zostaw nam swoje CV

Aplikuj teraz

Obowiązek informacyjny

Współdministratorami danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy 7HR. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Grupie 7HR   Przeczytaj więcej...

Wyrażam zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Współadministratorów Grupy 7HR* przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (włączenia CV do bazy danych kandydatów Grupy 7HR również w ramach systemu informatycznego do rekrutacji i zatrudnienia. Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.
Zapoznałem/-łam się z ofertą i akceptuję warunki wynikające z podjęcia pracy na wyżej wymienionych warunkach.
Wyrażam zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Współadministratorów Grupy 7HR* przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w tym na przetwarzanie mojego wizerunku przekazanego w dokumentach), w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w związku z pomocą w załatwianiu wszelkich formalności dotyczących legalizacji mojego pobytu m.in. zawartych we wniosku wizowym, na potrzeby realizacji umowy i świadczenia usługi, również w ramach systemu informatycznego do rekrutacji i zatrudnienia. Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.