Ankieta Rekrutacyjna Rolnictwo-hodowla trzody i bydła mlecznego
 
 

Agencja Pośrednictwa Pracy JOBMARIOPOL

E-mail:biuro@jobmariopol.pl ; www.jobmariopol.pl

T.+48502288623

Ankieta Rekrutacyjna Rolnictwo-hodowla trzody i bydła mlecznego

Job description

Prace przy dojeniu 

Prace na gospodarstwie

Apply now

Residence address

 
Employment from
Employment to
Kraj pracy
Stanowisko i zakres obowiązków
Employment from
Employment to
Kraj pracy
Stanowisko i zakres obowiązków
bydło mleczne ,opasowe (jak duże stada ,jaka hala udojowa, czy samodzielne dojenie)
trzoda chlewna (tuczniki, lochy, inseminacja, szczepienia, kastrowanie)
konie (pensjonaty dla koni)
inne zwierzęta (podać tylko duże fermy np. kury, kaczki itp.)
bydło mleczne ,opasowe (jak duże stada ,jaka hala udojowa, czy samodzielne dojenie)
trzoda chlewna (tuczniki, lochy, inseminacja, szczepienia, kastrowanie)
konie (pensjonaty dla koni)
inne zwierzęta (podać tylko duże fermy np. kury, kaczki itp.)
From
Down
From
Down

Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej przez kandydata jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję Pracy JOBMARIOPOL do procesu rekrutacji pracowników. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej (patrz: https://bit.ly/2CgO8UZ ) dołączonej do procesu rekrutacji.

Oświadczam że nie mam problemu z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, i innych używek.

Oświadczam że dostarczone informacje są prawdziwe i dokładne. Jestem świadomy/a , że podanie fałszywych danych może skutkować wypowiedzeniem lub anulowaniem umowy o pracę.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Agencja Pośrednictwa Pracy JOBMARIOPOL z siedzibą w 23-100 Bychawa Zaraszów 70A, NIP:7131455845, w celu realizacji zawartej umowy i procesu rekrutacji pracowników.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

4.Zapoznałem się z umową Pośrednictwa Pracy którą otrzymałem w emailu rekrutacyjnum i w linku ankiety rekrutacyjnej (patrz tutaj: https://bit.ly/2LMQ64v)