Ankieta Rekrutacyjna Kierowca CE /Traktorzysta-Niemcy
 
 

Agencja Pośrednictwa Pracy JOBMARIOPOL

E-mail:biuro@jobmariopol.pl ; www.jobmariopol.pl

T.+48502288623

Ankieta Rekrutacyjna Kierowca CE /Traktorzysta-Niemcy

Apply now

Residence address

 
Employment from
Employment to
Kraj pracy
Stanowisko i zakres obowiązków
Employment from
Employment to
Kraj pracy
Stanowisko i zakres obowiązków
From
Down
From
Down

Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej przez kandydata jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję Pracy JOBMARIOPOL do procesu rekrutacji pracowników. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej (patrz: https://bit.ly/2CgO8UZ ) dołączonej do procesu rekrutacji.

Oświadczam że nie mam problemu z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, i innych używek.

Oświadczam że dostarczone informacje są prawdziwe i dokładne. Jestem świadomy/a , że podanie fałszywych danych może skutkować wypowiedzeniem lub anulowaniem umowy o pracę.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Agencja Pośrednictwa Pracy JOBMARIOPOL z siedzibą w 23-100 Bychawa Zaraszów 70A, NIP:7131455845, w celu realizacji zawartej umowy i procesu rekrutacji pracowników.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

4.Zapoznałem się z umową Pośrednictwa Pracy którą otrzymałem w emailu rekrutacyjnum i w linku ankiety rekrutacyjnej (patrz tutaj: https://bit.ly/2LMQ64v)