Rejestracja Kandydatów
 
 

 

 

Rejestracja Kandydatów

Apply now

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu jest konieczne do ukończenia procesu rejestracji.

Pobierz materiały szkoleniowe  

 Po zapoznaniu z materiałami, wypełnij test a następnie zakończ rejestrację przyciskiem "Aplikuj".

 

 

Zapoznałem/am się z zasadami BHP

By completing this form, you consent to the processing of your personal data necessary for the recruitment process (in accordance with the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data, Journal of Laws No. 133, item 883)