Rejestracja Kandydatów

Apply now

Residence address

Perm. res. address

Address for correspondence

Settlements data

 

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu jest konieczne do ukończenia procesu rejestracji.

Pobierz materiały szkoleniowe 

 Po zapoznaniu z materiałami, wypełnij test a następnie zakończ rejestrację przyciskiem "Aplikuj".

 

 

Please give your consent

By completing this form, you consent to the processing of your personal data necessary for the recruitment process (in accordance with the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data, Journal of Laws No. 133, item 883)

Zapoznałem/am się z zasadami BHP