Formularz rejestracji PL
 
 
bisar baner

Formularz rejestracji PL

Apply now

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym w Ankiecie kandydata do pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez Bisar HR Sp. zo.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Warszawskiej 6.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy zostałem/am poinformowany/a, iż:

1)     Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Bisar HR Sp. zo.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Warszawskiej 6.

2)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym nieudzielenie zgody na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości realizacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu celów przetwarzania danych osobowych (art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy),

3)     Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.