Diwa Personalservice jest nowoczesną firmą w dziedzinie świadczenia usług personalnych, która dysponuje zwartą siecią oddziałów na terenie Niemiec, Austrii i Polski. Naszą mocną stroną jest bliskość oraz dostępność dla ludzi. Z naszym 30-letnim doświadczeniem i stabilną pozycją proponujemy rozwiązania "szyte na miarę", na potrzeby dynamicznego rynku pracy.

Numer certyfikatu: KRAZ6760.Obecnie dla naszego klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

Budowlanka \ Будівля

Apply now

Contact data

Fill in the fields below:

Please give your consent

Niniejszym, dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie wyrażam zgodę na przetwarzanie (zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, archiwizowanie, udostępnianie, zmienianie,  usuwanie) moich danych osobowych, a to danych dotyczących mego: imienia i nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych, nr telefonu, adresu zamieszkania,  adresu korespondencyjnego, adresu e-mail przez firmę Diwa Personalservice Agencja Pracy sp. z o.o. z siedzibą w Prószkowie,  ul. 1 Opolska 30, 46-060 Prószków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu,  pod numerem KRS 000035923, NIP 754-300-99-60, REGON 160336345, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przygotowania umów o pracę oraz niezbędnych czynności związanych z podjęciem zatrudnienia, wykonywaniem pracy oraz prowadzenia rozliczeń z podmiotami współpracującymi (odbiorcami danych) zarówno aktualnie, jak i w przyszłości.

 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo odwołania zgody w każdym czasie, a także prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz wniesienia sprzeciwu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).