Facebook

Strona główna

Opiekun POLSKA

Подати заявку

Адреса проживання

 

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest:
  West-Arbeit LTD Spółka komandytowa
  prowadząca działalność z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, NIP: 7123353248

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z zatrudnieniem na podstawie kodeksu cywilnego, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych wydany na podstawie ww. aktów prawnych;

 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, komornikowi, kancelarii prawnej i rachunkowej, organom ścigania, firmie informatycznej współpracującej z Administratorem;

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte;

 • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe;

 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia oraz stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa.

  Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną