Работник

Apply now

 

Wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym na wybrane przeze mnie stanowisko. Wyrażając tę zgodę, moje dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z jednostkowym procesem rekrutacyjnym.
Wyrażam zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Wyrażając tę zgodę, moje dane będą przetwarzane również w innych procesach rekrutacyjnych, co oznacza, że WORKPROFI KKTI POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa będzie przedstawiała mi nowe oferty pracy.