STIP UNITED Sp. z o. o. conducts subcontracting projects in Poland and abroad in the industrial, mechanical, construction, logistics and production industries. STIP UNITED Sp. z o. o. entered by the Marshall of the Mazowieckie Voivodeship to the National Register of Employment Agencies under the number 12.771.

Kierowca

Job description

Wymagania:
Poszukujemy osoby dyspozycyjne, uczciwe o wysokiej kulturze osobistej, zaangażowane i sumienne w wykonywaniu powierzonych zadań.
Atutem kandydata jest doświadczenie w prowadzeniu autokaru oraz znajomość przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.Oferujemy
:
• zatrudnienie w formie umowy o pracę
• miłą atmosferę pracy.

 

Position requirements

Wymagane dokumenty:
• prawo jazdy kat. D
• zaświadczenie o ukończonym kursie do przewozu osób,
• zaświadczenie o niekaralności,
• aktualne badania lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy.
 
Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń!
 
602-434-398

Apply now

Please give your consent

I agree to the processing of personal data in accordance with the Law on the protection of personal data in connection with sending a request via the contact form. The administrator of personal data is the company STIPUNITED Sp. Z o. O. Złota 59 00-120 Warsaw. Providing the data is voluntary, but necessary to process the query. I have been informed that I have the right to access my data, the possibility of correcting it, requesting discontinuation of its processing. You can read more about the GDP here .