STIP UNITED Sp. z o. o. conducts subcontracting projects in Poland and abroad in the industrial, mechanical, construction, logistics and production industries. STIP UNITED Sp. z o. o. entered by the Marshall of the Mazowieckie Voivodeship to the National Register of Employment Agencies under the number 12.771.

A worker to mow the grass

Job description

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
  • Dbanie o obiekty oraz o teren w otoczeniu budynków, m.in. koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie, opróżnianie koszy na śmieci
  • Utrzymywanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym
  • Utrzymywanie stanu czystości na terenie firmy oraz na terenie który bezpośrednio do niej przylega

Positions requirements

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY
  • Umiejętność pracy w grupie
  • Pozytywne nastawienie do pracy
  • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej
GWARANTUJEMY
  • Ubezpieczenie
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Wyślij do nas swoje CV  aby dowiedzieć się więcej

Apply now

Please give your consent

I agree to the processing of personal data in accordance with the Law on the protection of personal data in connection with sending a request via the contact form. The administrator of personal data is the company STIPUNITED Sp. Z o. O. Złota 59 00-120 Warsaw. Providing the data is voluntary, but necessary to process the query. I have been informed that I have the right to access my data, the possibility of correcting it, requesting discontinuation of its processing. You can read more about the GDP here .