STIP UNITED Sp. z o.o. prowadzi projekty podwykonawcze w kraju jak i za granicą w branży przemysłowej, mechanicznej, budownictwie, logistyce, oraz produkcji. STIP UNITED Sp. z o.o. wpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 12.771.

Magazynier

Job description

Position requirements

  • Sprawność fizyczna
  • Chęci do pracy
  • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
Gwarantujemy:
  • Umowę o pracę
  • Pracę w systemie dwuzmianowym
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Możliwość nawiązania stałej współpracy
Kontakt:
tel.: 602 159 200
e-mail: k.daniel@stipunited.com
2

Apply now

Residence address

Perm. res. address

Address for correspondence

 

I agree to the processing of personal data in accordance with the Law on the protection of personal data in connection with sending a request via the contact form. The administrator of personal data is the company STIPUNITED Sp. Z o. O. Złota 59 00-120 Warsaw. Providing the data is voluntary, but necessary to process the query. I have been informed that I have the right to access my data, the possibility of correcting it, requesting discontinuation of its processing. You can read more about the GDP here .