Nous vous souhaitons un travail agréable dans le système
En vous connectant, vous acceptez règlements et politique de confidentialité.
Vous recherchez un système pour votre entreprise ? S'inscrire.

Nouvelles dans le système

Zmiany w zgłoszeniach do ZUS i zadań dla kadrowej – w zależności od statusu umowy Zadania dla kadrowej "Nowy pracownik do zarej...
Nowa opcja dodawania pracownika istniejącego na innej firmie W Ustawienia firmy > Moduły > Pracownicy > Profil pracown...
Zmiany wizualne na stronie rejestracji i logowania do systemu Strona rejestracji i logowania dostosowana została do nowej ident...